Elektro componenten: Alles wat je moet weten over Elektrische Distributie

Als het om elektrische distributie gaat, wordt de term vaak gebruikt om te benadrukken naar het proces van het leveren van elektrische stroom van de bron - het elektriciteitsnetwerk - naar de ontvangers binnen een gebouw of faciliteit. Om dit mogelijk te maken, is er een scala aan elektronische componenten die betrokken zijn bij het distributiesysteem.

Elektriciteitsnetwerk en de eerste schakel

Het distributienetwerk van elektriciteit begint bij het hoogspanningsnet, waar elektriciteit wordt opgewekt en getransformeerd in hoogspanning voor transport. Dan komt de hoogspanningslijn, waarbij de stroom naar hogere spanningen wordt getransporteerd om over lange afstanden te kunnen worden verplaatst. Vervolgens komt de distributiespanningstransformator (DST), gevolgd door de gebouwtransformator.

De gebouwtransformator levert laagspanning naar de centrale distributie-eenheid, die een hoofdschakelaar bevat alle stroom naar het gebouw kan afsluiten. Dit is de eerste schakel binnen het distributiesysteem.

Elektrische distributie binnen het gebouw

De centrale distributie-eenheid levert stroom naar de verlichting- en stopcontactcircuits in het gebouw. Deze circuits worden in groepen verdeeld, bijvoorbeeld per verdieping of per ruimte. Deze groepen worden tijdelijk beveiligd met stroomonderbrekers.

Stroomonderbrekers

Stroomonderbrekers zijn elektrische componenten die in het distributiesysteem worden gebruikt om stroomonderbrekingen te voorkomen en de veiligheid van het systeem te overwinnen. Ze kunnen handmatig of automatisch worden bediend en zorgen ervoor dat de stroom uitvalt wanneer de stroomsterkte te hoog wordt. Dit voorkomt kortsluiting en overbelasting van het systeem.

Paneelplaten

Panelboards zijn verdeelkasten die bedoeld zijn om te worden gebruikt met stroomonderbrekers om elektriciteit te distribueren in een woon- of bedrijfsgebouw. Ze zijn onmisbaar in afsluitbare behuizingen die voldoen aan de vereisten van de National Electrical Code (NEC) en bieden eenvoudig toegankelijke circuits en beveiligingen voor elke elektronische groep.

Busbars

Busbars zijn voorzien van geleidend materiaal dat gebruikt kan worden om elektriciteit over te brengen van de voedingsbron naar de verschillende circuits in het gebouw. Via rails wordt de stroom van een hoge spanning van de transformatoren naar de laagspanningscircuits van de gebouwen geleid. Busbars worden vaak gebruikt vanwege hun betrouwbaarheid, lage impedantie en hoge stroomcapaciteit.

Kabels en draden

Kabels en draden zijn essentiƫle elektrocomponenten voor elektrische distributie binnen gebouwen. Er zijn veel soorten kabels en draden, elk met eigen specificaties voor spanning, stroomsterkte, gebruikstemperatuur en ga zo maar door. Kabels en draden worden gebruikt om elektriciteit vanaf een gebouwgetransformator naar de verlichtings- en voedingscircuits van verschillende groepen te leiden. De grootte van de kabels en draden wordt bepaald door de stroomsterkte van de circuits.

Overspanningsbeveiliging

Overspanningsbeveiliging is een essentieel onderdeel van elk distributiesysteem. Overspanningsbeveiliging helpt schade door overspanning van stroom en bliksemstoringen te voorkomen. Deze beveiliging wordt vaak toegevoegd aan paneelborden en systeemcomponenten, omdat ze de meest gevoelige delen van het elektrische systeem beschermen.

Aannemers

Magneetschakelaars zijn elektromechanische componenten die worden gebruikt om de stroom naar bepaalde circuits aan of uit te schakelen. Ze worden bestuurd door systematische systemen die de verdeling van de stroom naar verschillende circuitgroepen gebruiken.

Transformatoren

Transformators zijn elektrische componenten die worden gebruikt om de spanning te veranderen van de stroom die in de elektriciteitsnetwerken komt. Ze worden gebruikt in distributiesystemen om de spanning te veranderen van de hoogspanningsinfrastructuur die energie door het gebouw levert naar laagspanning die geschikt is voor toepassing in het gebouw. Een transformator kan bijvoorbeeld een spanning van 13,8 kV omzetten naar 480 V voor gebruik in een klein bedrijfsgebouw.

Samenvatting

Al deze elektrocomponenten samen vormen het complexe elektrische distributiesysteem binnen gebouwen. En hoewel het misschien complex lijkt, is het belangrijk om te begrijpen hoe deze componenten werken en samenwerken om de elektrische stroom op een veilige manier te distribueren en de veiligheid van de mensen in het gebouw te vergelijken.