Databeveiliging Interne Netwerk

Gegevensbeveiliging in de onderneming

Er zijn drie hoofdelementen die bijdragen aan gegevensbeveiliging in de onderneming: het vermogen van werknemers om vertrouwelijke gegevens met elkaar en met de buitenwereld te delen, de beschikbaarheid van gegevensbeschermingsbeleid en de effectiviteit van interne monitoring en controles. Een veelvoorkomend probleem bij bedrijven in het Verenigd Koninkrijk is dat ze nalaten deze gebieden goed te laten controleren.

De informatie van werknemers mag alleen worden gedeeld met degenen die deze nodig hebben. Dit betekent dat alle medewerkers de regels moeten kennen over het delen van hun vertrouwelijke gegevens. Daarnaast moeten medewerkers ook toegang krijgen tot externe netwerken die toegang bieden tot de rest van het bedrijf. Het netwerk van de externe netwerken moet ook worden beschermd. Dit komt omdat een medewerker toegang zou kunnen krijgen tot het systeem van het bedrijf, waarmee hij gegevens kan stelen die bij het bedrijf horen.

Een andere manier om ervoor te zorgen dat de beveiliging in het interne netwerk wordt bereikt, is door de implementatie van een systeem genaamd netwerkbewaking en -controle (NMC). Dit is eigenlijk een software die het interne netwerk bewaakt en de gegevens verzamelt die nodig zijn voor het bewaken van de beveiligingsniveaus van het bedrijfsnetwerk. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt voor rapportage- en analysedoeleinden, maar ook om het managementteam waardevolle inzichten te verschaffen over de beveiliging van het netwerk.

Andere toepassingen van netwerkbewaking en -controle omvatten het melden van beveiligingsinbreuken aan het bedrijf. Als er bedreigingen zijn voor het netwerk, zal de bewakingssoftware deze rapporteren. Het rapport bevat details over de bron van de dreiging, zoals het type gegevens dat is gestolen, of er andere medewerkers waren die er toegang toe hadden kunnen krijgen en welke stappen het management heeft genomen om te voorkomen dat de inbreuk voortduurt.

Het beheer van een netwerk heeft ook andere belangrijke verantwoordelijkheden.